Miljø i AGS

AGS IT-partner skal være en bærekraftig IT-aktør i det norske markedet for kundene og oss selv

Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn

AGS IT-partner skal bidra til mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk.

Miljøansvarlig hos AGS

Elin er ansvarlig for miljøprofilen til AGS IT-partner. Internt for ansatte i AGS, og for hvordan vi kan være en bærekraftig IT-partner for kundene våre.

Elin Rabe
En dame som smiler mot en mann - Miljø AGS

AGS sin miljøpolicy

AGS skal være en fremoverlent og moderne IT-partner for kundene våre. Vårt mål er å opptre med et så lavt miljøavtrykk for oss selv og kundene våre. Vi skal ta ansvar for utstyr og løsninger vi leverer våre kunder og sørge for at det blir håndtert på en måte som skåner miljøet mest mulig.

Vi hjelper deg med miljøhåndtering

Markus er ansvarlig for håndtering av e-avfall på en profesjonell måte. Vi har rutiner og system på plass for at du skal kunne resirkulere og være sikker på at hardware og utdatert IT-utstyr går til gjenvinning. Tegn en gratis miljøavtale med Markus så tar vi hånd om ditt e-avfall på en trygg og bærekraftig måte.

Markus Aardal Hansen

Ta kontakt med oss

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder og samarbeidspartnere til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til AGS IT-partner i årene fremover.

Send oss gjerne dine innspill i skjemaet eller dersom du har et spørsmål til oss.