Sårbarhetsanalyse

Identifiserer svakheter og feil i virksomhetens IT-miljø for å oppdage trusler og risikoer som kan utnyttes av angripere eller skadelig programvare til et dataangrep.

Fra kr 5.990,-

Sikkerhetspakken tar utgangspunkt i de fire grunnprinsippene for datasikkerhet som er utarbeidet av NSM (Nasjonal Sikkerhets Myndighet)

Tjenesten dekker fem viktige områder i grunnprinsippene. Pakken hjelper deg med å identifisere risiko og svakheter i ditt IT-miljø som kan utnyttes til et dataangrep

Tett sikkerhetshullene i ditt IT-miljø

«Med et sikkerhets-skann av alle bedriftens maskiner, nettverksutstyr og enheter kan du få oversikt over alle sårbarheter i ditt IT-miljø som utgjør en sikkerhetsrisiko i virksomheten din. Resultatet gir deg oppskriften på hva du trenger å gjøre slik at det blir enklere for deg å sette i verk tiltak for å sikre bedriften.»

Thomas Pedersen
Kunderådgiver

Thomas Pedersen

Dette er inkludert i en sårbarhetsanalyse

Med sårbarhetsanalysen får du en systematisk prosess som hjelper deg å identifisere og vurdere tusenvis av mulige svakheter, mangler eller feil i IT-utstyr og programvare i organisasjonen. Sårbarhetsanalysen hjelper deg å oppdage potensielle trusler og risikoer som kan utnyttes av angripere eller skadelig programvare, slik at du kan iverksette tiltak for å redusere eller eliminere disse.

Skann av enheter

Skanningen samler inn lister over maskinvare og programvare på PC, brannmur, nettverksutstyr og printere.

Analyse av ditt IT-miljø

Analysen identifiserer åpne porter, sikkerhetshull og sårbarheter knyttet til firmware, programvare og operativsystemer.

Rapport

I rapporten får du avdekket alle sårbarheter og sikkerhetshull som er funnet og hvordan du kan rette dem opp.

Laptop med pulsering - Sårbarhetsanalyse

Slik fungerer sårbarhetsanalysen

Ved hjelp av fjernstyring installerer vi en agent på en av maskinene i ditt IT-miljø.
Denne bruker vi til å skanne hele IT-miljøet for å få oversikt over alle enhetene i virksomheten din slik at vi kan gjennomføre sårbarhetsanalysen.

1

Identifiserer alle verter i nettverket

Vi starter med å skanne hele IT-miljøet for å få en oversikt over alle enhetene som finnes i nettverket.

2

Velger ut enheter som skal analyseres

I neste fase velger vi ut hvilken enheter du ønsker å kjøre sårbarhetsanalysen på.

3

Enhetene skannes

Nå skanner vi alle de utvalgte enhetene for å finne sårbarheter, sikkerhetshull eller feil som kan utnyttes i et dataangrep.

4

Rapport med resultat og tiltak

Når analysen er klar får du en komplett oversikt over hvilke sårbarheter som er funnet og hvilke tiltak du kan gjøre for å lukke sikkerhetshullene.

Slik hjelper vi deg i etterkant

Vi gjennomgår rapporten sammen med deg. Du får hjelp til å sette opp en prioritert liste på tiltak basert på om sårbarheten har høy eller lav risiko. Her har du de vanligste tiltakene som vi utfører i etterkant av analysen.

 • Oppgradere firmware på utstyr
 • Patche sikkerhetshull
 • Oppdatere programvare
 • Fjerne usikre enheter
 • Nyeste versjoner av drivere
 • Slette usikker programvare
En person som hjelper en annen med IT problemer - Sårbarhetsanalyse

Se hvordan det fungerer

Derfor er det viktig med en sårbarhetsanalyse

Hvorfor er en sårbarhetsanalyse så viktig å gjennomføre i virksomheten og hva er fordelene.

Slik fungerer analysen

Se hvordan løsningen fungerer og hvordan analysen gjennomføres.

Hva koster det?

Hvor mye vil det koste min bedrift å gjennomføre en analyse.

Priser

Sårbarhetsanalysen har en prismodell som består av to deler. Den ene er en fastpris på selve analysen, og den andre er en enhetspris i forhold til hvor mange enheter du ønsker å skanne.

AGS ansatte kikker på skjerm og peker - Sårbarhetsanalyse

Sårbarhetsanalyse

Fra 5.990,-

+ 99,- kr pr. utvalgt enhet

 • Installasjon av applikasjon
 • Skann av IT-miljøet
 • Analyse av utvalgte enheter
 • Rapport
 • Gjennomgang resultat
 • Forslag til tiltak


*Tjenesten har ingen binding eller etablering

Ofte stilte spørsmål

Å gjennomføre en sårbarhetsanalyse av ditt IT-miljø er viktig av flere grunner:

 • Identifisering av svakheter: En sårbarhetsanalyse hjelper deg med å oppdage potensielle svakheter og sårbarheter i dine IT-systemer, applikasjoner og nettverk. Dette kan være programvarefeil, konfigurasjonsproblemer eller andre mangler som kan utnyttes av angripere
 • Forebygging av sikkerhetsbrudd: Ved å identifisere og tette sårbarheter på forhånd, kan du redusere risikoen for at angripere får uautorisert tilgang til dine systemer, stjeler sensitiv informasjon eller utfører andre skadelige handlinger.
 • Beskyttelse av kundedata: Dersom du behandler kundedata eller annen sensitiv informasjon, har du en plikt til å beskytte denne informasjonen. En sårbarhetsanalyse hjelper deg med å sikre at dataene dine er godt beskyttet mot potensielle angrep.
 • Regelverk og samsvar: Mange bransjer er underlagt sikkerhetsstandarder og regelverk som krever at du tar nødvendige skritt for å beskytte IT-miljøet ditt. En sårbarhetsanalyse hjelper deg med å oppfylle disse kravene og sikre samsvar.
 • Kostnadsbesparelser: Å håndtere sikkerhetsbrudd etter at de har skjedd kan være langt mer kostbart enn å forebygge dem. Ved å oppdage og håndtere sårbarheter på forhånd, kan du unngå de økonomiske og omdømmemessige kostnadene ved brudd.
 • Forbedret omdømme: Å vise at du tar sikkerhet på alvor ved å gjennomføre jevnlige sårbarhetsanalyser kan bidra til å bygge tillit hos dine kunder og partnere. Dette kan styrke omdømmet ditt som en pålitelig aktør.
 • Proaktiv risikostyring: Ved å identifisere potensielle risikoer på forhånd, kan du ta proaktive skritt for å minimere eller eliminere dem. Dette gir deg bedre kontroll over din egen sikkerhetssituasjon.

Samlet sett bidrar en sårbarhetsanalyse til å styrke din organisasjon sikkerhet og beskyttelse mot cybertrusler, samtidig som den hjelper deg med å oppfylle juridiske og etiske krav knyttet til datasikkerhet

NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) i Norge har definert fire grunnprinsipper for informasjonssikkerhet:

En sårbarhetsanalyse hjelper deg med å oppfylle flere grunnprinsipper for IT-sikkerhet fra NSM ved å identifisere og håndtere sårbarheter, forbedre beskyttelsen mot trusler, ha kontroll på identiteter og tilganger, forberede beredskap og opprettholde oppdaterte systemer.

 • Tilgjengelighet: En sårbarhetsanalyse kan identifisere sårbarheter som potensielt kan påvirke tilgjengeligheten til systemer, applikasjoner og tjenester. Ved å oppdage og håndtere sårbarheter knyttet til tjenestenektangrep, infrastrukturfeil og andre trusler, kan du sikre at systemene dine forblir tilgjengelige for autoriserte brukere
 • Integritet: En sårbarhetsanalyse kan avdekke sårbarheter som kan føre til uautorisert endring eller manipulering av data. Ved å identifisere og tette disse sårbarhetene, sikrer du at dataene dine forblir nøyaktige og uforandret.
 • Konfidensialitet: Gjennom en sårbarhetsanalyse kan du oppdage potensielle sårbarheter som kan føre til uautorisert tilgang til sensitive data. Dette inkluderer å identifisere mangler i autentisering, tilgangskontroller og kryptering. Ved å håndtere disse sårbarhetene, kan du opprettholde konfidensialiteten til sensitiv informasjon.
 • Autentisitet: En sårbarhetsanalyse kan avdekke sårbarheter som kan true autentiseringen og identiteten til brukere eller systemer. Dette kan inkludere mangler i autentiseringssystemer eller sårbarheter som tillater angripere å forfalske identiteter. Ved å løse disse sårbarhetene kan du sikre autentisiteten til brukere og data.

Slik fungerer prismodellen.

Prisen på Sårbarhetsanalysen består av to deler. Den først delen er en fastpris på selve analysen, den andre delen er antall enheter som du ønsker å kjøre analysen på. Her i dette eksemplet har du en sårbarhetsanalyse med 20 enheter.

PrismodellAntPris
Sårbarhetsanalyse15.990,-
Enheter (antall PC, nettverksutstyr og printere)201.980,-
Sum 7.970,-


Dette trenger du for å gjennomføre sårbarhetsanalysen.

Du trenger en tilgjengelig PC som vi kan installere agenten til tjenesten på. Maskinen bør stå på og være aktiv til analysen er utført.

Skann og analysen kan ta opptil en dag å utføre. Resultatet blir best dersom løsningen får tid til å finne og jobbet seg gjennom alle enhetene.

Kontakt oss

Åpningstider

Mandag – Fredag: 08.00 – 16.00

Send oss gjerne en melding ved å fylle ut kontaktsskjemaet, så kontakter vi deg så fort vi er ledige.