Personvernerklæring og brukervilkår

Vi i AGS IT-partner er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og brukervilkårene (disse omtales heretter i fellesskap som “Vilkårene”) gjelder for våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer (“digitale kanaler”).

I Vilkårene gir vi deg informasjon om vår innhenting, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg.

A. Personvernerklæring

Terminologi

Her definerer vi noen viktige begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger vi behandler» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Våre «digitale kanaler» omfatter våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogger, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

Hvordan samler vi personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke av våre digitale kanaler du bruker, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss, for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut et skjema eller kontakter oss.  
 • registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjonen du ber om.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger.

Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato og kjønn.

Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundestøtte.

Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse mv.).

Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord.

Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.

Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

FormålKategorier av personalopplysningerRettslig grunnlag (GDPR artikkel 6)
For å yte eller levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine personopplysninger i forbindelse med levering av innhold når du etterspør det, identifikasjon av kunder, fakturering eller betalingsoppfølging, samt feilretting, kundeservice og klagebehandling.Grunnleggende informasjon, demografisk informasjon, opplysninger om kundeforholdet, opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenester og opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller brukerOppfyllelse av kontrakt
For å forbedre og videreutvikle våre tjenester og digitale kanalerGrunnleggende informasjon, demografisk informasjon, opplysninger om kundeforholdet og opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenester og digitale kanalerVår legitime interesse i å innovere og forbedre våre tjenester, eller ditt eksplisitte samtykke.
For salgs- og markedsføringsformål. For eksempel behandles dine personopplysninger i forbindelse med å lage målgrupper for markedsføring, å tilpasse og rette markedsføringen, utsendelse av nyhetsbrev, samt markedsanalyser og kundetilfredshetsundersøkelserGrunnleggende informasjon, demografisk informasjon, opplysninger om kundeforholdet og opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenester og digitale kanaler. Vi benytter anonymiserte data, der dette er tilstrekkelig for oppfyllelse av formålene.Vår legitime interesse i å kommunisere tilpasset med våre eksisterende og potensielle kunder, eller ditt eksplisitte samtykke.
For å kommunisere med deg i kanalene til Facebook, Google og andre digitale aktørerGrunnleggende informasjonVår legitime interesse i å kunne kommunisere med våre eksisterende og potensielle kunder gjennom ulike plattformer
For å sørge for god sikkerhet i våre digitale kanaler, samt for å forhindre ulike typer misbruk.Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenester og digitale kanalerVår legitime interesse i å sørge for teknisk sikkerhet og beskyttelse av våre systemer
For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser. For eksempel behandles dine personopplysninger i forbindelse med regnskapsførsel.Grunnleggende informasjon, demografisk informasjon, opplysninger om kundeforholdet, opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenesterRettslig forpliktelse, slik som regnskap- og bokføringslovgivning.

Vi vil også kunne behandle dine personopplysninger for andre formål som du har gitt oss et samtykke til. Dessuten kan vi behandle dine personopplysninger for andre forenlige formål, for eksempel i forbindelse med bokføring, tvisteløsning eller transaksjoner.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i Vilkårene, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som at ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt; (i) være kunde eller forretningsforbindelse av oss, (ii) ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, (iii) aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, elektroniske meldinger eller elektroniske skjemaer, (iv) vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Hvem utleverer vi dine opplysninger til

Vi vil kunne dele personopplysninger med:

 • Databehandlere som arbeider som leverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi har inngått databehandleravtaler med våre leverandører, for å sikre ditt personvern.
 • Andre parter dersom du har gitt oss ditt samtykke.

Vi kan også dele informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter. 
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I slike tilfeller vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.


Vi vil kunne overføre dine opplysninger til land utenfor EU/EØS (tredjeland), blant annet fordi noen av våre leverandører befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, ved å inngå EUs standardklausuler med mottakerne. Du kan lese mer om EUs standardklausuler for overføring av personopplysninger til tredjeland her, eller du kan ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tredjepart og sosiale medier

Våre nettsider kan inneholde lenker til nettsteder/apper tilhørende tredjeparter. Slike tredjeparter har sine egne retningslinjer som styrer deres innhenting og utlevering av opplysninger. Vi anbefaler at du leser deres personvernerklæringer for å gjøre deg kjent med deres praksis.

Sosiale medier tilbyr verktøy og lenker som vi kan ta inn på våre nettsider. Hvis du velger å bruke slike verktøy eller lenker, kan de sosiale mediene innhente opplysninger fra ditt besøk på vårt nettsted. Vi har også sider på sosiale medier der vi gir informasjon om våre produkter og samhandler med brukerne. På slike sider på sosiale medier kan vi motta anonymiserte opplysninger, slik som statistikk om våre brukeres alder, kjønn og oppholdssted. Vi kan også motta opplysninger som du velger å dele med oss, slik som chat, kommentarer og likes.

Din bruk av sosiale medier er underlagt deres personvernerklæringer og deres retningslinjer. Hvilke personverninnstillinger du har valgt på disse nettstedene, vil avgjøre i hvilken grad opplysningene dine blir offentliggjort. Vi anbefaler derfor at du velger personverninnstillinger etter egne preferanser.

Siden vi har felles behandlingsansvar med de sosiale mediene for opplysninger som behandles i forbindelse med din bruk av verktøy fra eller lenker til sosiale medier på vårt nettsted, og for den samlede innsikten vi får fra din bruk av våre sider på sosiale medier, kan du også kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon, eller hvis du ønsker å utøve dine personvernrettigheter. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke kan svare på alle spørsmål, og at vi kan måtte henvise deg til de sosiale mediene for nærmere informasjon.

Siden leverandørene av sosiale medier kan være etablert hvor som helst i verden, kan personopplysningene bli overført til land over hele verden ved bruk av overføringsgrunnlagene beskrevet ovenfor i avsnittet «Hvem utleverer vi dine personopplysninger til».

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor for ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Endring i vilkårene

Etter hvert som vår forretningsvirksomhet og våre verktøy utvikler seg kan vi ha behov for å oppdatere Vilkårene. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Hvordan kontakte oss?

AGS IT-partner AS, org. nr. 952 169 483, Falsensgate 9, 3187 Horten, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på tlf: 33 29 10 20, eller du kan kontakte vårt personvernombud på personvernombud@ags.no.

B. Bruksvilkår

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk («Brukervilkårene»).

Tillatt bruk

Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielle, personlige formål, og/eller for å lære om Markedspartners produkter og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:

 • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
 • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
 • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
 • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.
 • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
 • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
 • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som Markedspartner tilbyr for tilgang til kanalene.
 • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.
 • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

Opphavsrett og varemerker

Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er AGS IT-partner eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. AGS IT-partner har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. Markedspartner sin logo og andre merker som brukes av Markedspartner fra tid til annen er varemerker og AGS IT-partner eiendom.

Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler, og at du gir oss godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

Linker til tredjepartsnettsider

Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at AGS IT-partner bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. AGS IT-partner er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. AGS IT-partner er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene. Vi anbefaler at du leser tredjepartenes brukervilkår og personvernerklæringer.

Nedlasting av filer

AGS IT-partner kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

Ansvarsfraskrivelse/ begrensning av ansvar

AGS IT-partner og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning, skal AGS IT-parnter og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om AGS IT-partner eller noen av AGS IT-partner partnere har blitt informert om muligheten for skade.

Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde AGS IT-partner, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.