Sikring av e-post domene

Stopp uautoriserte avsendere fra å sende e-post på vegne av ditt domene, og reduser risikoen for Phishing, Spoofing og Spam.

Fra kr 349,-

Sikkerhets
prinsipper

Løsningen tar utgangspunkt i de fire grunnprinsippene for datasikkerhet som er utarbeidet av NSM (Nasjonal Sikkerhets Myndighet)

Tjenesten dekker 5 viktige områder i grunnprinsippene. Løsningen hjelper deg å reduser risikoen for Phishing, Spoofing og Spam.

Roy Eriksen

Stopp falske e-poster fra ditt domene

«Vi hjelper deg å stoppe at noen kan utgi seg fra å være fra din bedrift og utnytte ditt domene til å sende svindel e-post, Phishing, Spoofing og Spam til andre bedrifter og internt i organisasjonen din.»

Roy Eriksen
Teknisk konsulent

AGS Sikkerhetssenter

Derfor bør du sikre ditt e-post domene

80% av alle dataangrep foregår via e-post. Spoofing kalles angrep som sender e-post med ditt domenenavn for å utgi seg fra å være fra din bedrift utenfor sikkerheten i Microsoft 365. Denne angrepsmetoden bruker sårbarheter i ditt domene oppsett, og kan stoppes dersom du sikrer e-post domene ditt.

 • Forebygging av e-post svindel
 • Identifiserer Spoofing
 • Forbedre merkevare omdømme
 • Forbedrer leveringssikkerhet
 • Minimerer søppelpost
 • Beskytte mot Phishing
Bilde tatt ovenfra og ned ved arbeidsplass med en person som gir tommel opp

Se hvordan det fungerer

Dette er DMARC

Se hvordan DMARC oppføringen kan stoppe falske e-poster som utgir seg fra å komme fra deg.

Slik fungerer PowerDMARC

Se hvordan PowerDMARC løsningen gjør det enklere for deg å beskytte domenet ditt og sikre deg et godt omdømme.

En rimelig forsikring

PowerDMARC tjenesten har en liten kost men gir deg stor verdi og trygghet.

Sjekk vurderingen av ditt domene her!

Omdømmet og hygienen til domenet ditt vurderes av de store aktørene som Microsoft og Google. Vurderingen går fra A+ som er best til F som anses som dårlig. Jo bedre helsestatus du har på domenet ditt desto tryggere kan du være på at e-post fra deg fra brukere eller markedsføring ikke blir stoppet og blir sett på som søppelpost.

Bruk testen for å sjekke om domenenavnet ditt er beskyttet mot phishing, spoofing, svindel og etterligning. Du får en fullstendig analyse av domenes e-postsikkerhetsgodkjenningsstatus (DMARC, SPF, DKIM, MTA-STS, TLS-RPT, BIMI) og nødvendige tiltak som må iverksettes for å forbedre sikkerhets stillingen din.

Dette får du med PowerDMARC tjenesten

PowerDMARC løsningen beskytter deg mot domeneforfalskning (Domain Spoofing) som er en type e-postbasert svindel der en angriper sender e-poster som ser ut til å komme fra et klarert domene som f.eks. Microsoft 365. Løsningen er et effektivt verktøy i kampen mot phishing-angrep og e-postbasert svindel som forsøker å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon eller utføre ondsinnede handlinger. 

Stoppe e-post svindel og Spoofing

Løsningen forhindrer phishing-angrep ved å bruke DMARC til å identifisere falske e-poster og forhindre at de leveres fra ditt domene til dine kunder og brukernes innbokser.

Dashboard og rapport

Tjenesten identifiser raskt hvem som sender e-post på dine vegne uten at du vet om det ved hjelp av DMARC-rapporter.

Tar vare på merkevaren

Du kan forbedre omdømmet til merkevaren og domenet ditt ved å sikre at bare legitime meldinger leveres til mottakernes innbokser fra ditt e-post domene.

Bedre leveringsevne

Du kan forbedre levering av e-post fra deg via brukere eller markedsføring og hindre at de havner i søppelpost hos kundene dine.

Stopp søppelposter

Du kan redusere mengden søppelpost i kundenes innbokser ved å forhindre at falske meldinger fra deg når frem til dem. Slik unngår du enklere å ikke havne i søppelpost-filtre.

Trusselintelligens

Du kan bruke løsningen til å beskrive hva mottakende e-postservere skal gjøre når en e-post ikke består autentiseringstester og fjerner aktivt mistenkelige IP-

Slik setter vi opp løsningen for deg

Målet med løsningen er at du skal få et sunt domene som både har god merkevare status og som ikke kan benyttes til å sende falske e-poster, svindel og spam. AI-drevne Threat Intelligence (TI) -motor fjerner aktivt mistenkelige IP-adresser og sjekker dem mot en live, oppdatert svarteliste med kjente overgripere, slik at du kan få dem fjernet.

1

Avdekker autoriserte e-post avsendere

Vi avdekker hvilke programmer og tjenester som har lov til å sende fra domenet. For eksempel Microsoft 365, økonomi eller CRM system.

2

Konfigurasjon av løsning og domene

Vi løsningen setter vi opp følgende tjenester og oppføringer på domenet. SPF, DKIM, DMARC, BIMI. Vi sikrer også at kun sikker epost kommer inn på domenet via MTA-STS og TLS-RPT.

3

Dashboard og rapporter

Tjenesten gjør det enkelt å legge til nye oppføringer og følge med om uautorisert epost forsøkes å sendes via domenet ditt.

Sikring av e-post domene

kr 349,-

Månedlig abonnement pr. e-post domene

 • Tilkobling til domene
 • Avdekke autoriserte e-post avsendere
 • Oppsett av DMARC
 • Konfigurasjon av DKIM
 • Oppsett av SPF
 • Oppsett av BIMI med firmalogo
 • Sikring av innkommende e-post (MTA-STF, TLS-RPT)


*Månedsabonnement med minimum et års varighet
*Etablering kr 1990,-

Ansatt som jobber forran skjerm

Det koster kr 1990,- som en engangsbetaling å sette opp tjenesten.

Tjenesten har minimum et års varighet. Abonnerer du på løsningen betaler du pr. mnd og kan si opp tjenesten etter 1 år. Løsningen vil være aktiv hele perioden du har betalt for og fornyes automatisk for et nytt år dersom tjenesten ikke sies opp innen fornyelsen.

Dette er DMARC

E-postautentiseringsprotokoll
DMARC er en e-postautentiseringsprotokoll som gjør det mulig for eiere av e-postdomener å spesifisere hvilke mekanismer de bruker for å autentisere e-postmeldingene sine og hvordan e-postservere som mottar meldinger fra domenet deres, skal håndtere autentiseringsfeil.

Bekjempe e-postsvindel og phishing-angrep
DMARC er ment å bidra til å bekjempe e-postsvindel og phishing-angrep ved å gjøre det mulig for e-postmottakere å avgjøre om en e-postmelding som utgir seg for å komme fra et bestemt domene, faktisk kommer fra dette domenet. Det fungerer ved at domeneeiere kan publisere retningslinjer som instruerer mottakende e-postservere om hvordan de skal håndtere meldinger som mislykkes i autentiseringskontroller.


Slik fungerer DMARC

En melding sendes fra en autorisert server til det DMARC-kompatible domenets SPF-post og/eller DKIM-signatur, som lagres på DNS-nivå.Hvis en av kontrollene består, kalles meldingen «DMARC PASS»; hvis begge stryker, stryker meldingen DMARC (siden den ikke oppfyller SPF- eller DKIM-kravene).

Avhengig av DMARC-policyen som er konfigurert, kan meldingen nå avvises eller forkastes, flagges som søppelpost eller settes i karantene, eller leveres som den er. 

Når du har konfigurert DMARC riktig for domenet ditt, kan du aktivere DMARC-rapporter. Dette hjelper deg med å identifisere mistenkelige meldinger, slik at du raskt kan iverksette tiltak mot dem – og beskytte abonnentene dine!

DMARC-policy

 forteller e-postmottakere hvordan de skal håndtere meldinger som ikke består DMARC-kontrollen. Du kan velge mellom to policy-moduser – «ingen» og «karantene» eller «avvise».

 • «Ingen» betyr at mottakeren vil fortsette å godta og levere meldinger som ikke består DMARC-kontrollene.
 • «Karantene» eller «avvise» betyr at mottakeren vil sende disse meldingene til søppelpost- eller søppelpostmappen, eller til og med avvise dem direkte.


Dette er SPF

SPF er en godkjenningsprotokoll som definerer hvilke e-postservere som er autorisert til å sende e-post på vegne av et bestemt domene. Ved å opprette SPF-poster i domenets DNS angir eieren hvilke IP-adresser eller domener som har tillatelse til å sende e-post på vegne av domenet.

Dette er DKIM

DKIM er en e-postautentiseringsprotokoll som gjør det mulig for avsenderen av en e-postmelding å signere meldingen digitalt med en kryptert signatur som er knyttet til avsenderens domene. E-postserveren som mottar e-posten, kan deretter verifisere meldingens autentisitet ved å sammenligne DKIM-signaturen med den tilsvarende offentlige nøkkelen i avsenderens DNS-poster. 


Dette er BIMI

E-post med BIMI er en måte å øke tilliten til avsenderen av e-posten ved å vise et verifisert logo i e-postklienten. BIMI står for Brand Indicators for Message Identification, og det er en standard som lar e-postavsendere knytte et bilde til sine domener. For å bruke BIMI, må e-postavsenderen ha et gyldig DMARC-oppsett og en BIMI-rekord i DNS. E-postmottakeren må også støtte BIMI, noe som foreløpig er begrenset til noen få e-postklienter som Gmail og Yahoo Mail. Fordelen med BIMI er at det kan øke synligheten og gjenkjennelsen av merkevaren, samt redusere sjansen for at e-posten blir merket som spam eller phishing.


Kontakt oss

Åpningstider

Mandag – Fredag: 08.00 – 16.00

Send oss gjerne en melding ved å fylle ut kontaktsskjemaet, så kontakter vi deg så fort vi er ledige.